fbpx

Huviringi avaldus (1)

Palume avalduse täita Muusikastuudio ja Balletistuudio kohta.

Huviringi_avaldus (doc)

Huviringi_avaldus (pdf)

HUVIRINGI KOHA KASUTAMISE REEGLID:

 1. Huviringis osalemiseks tuleb täita avaldus, mille blanketi saab Paide Muusika- ja Teatrimaja kodulehelt või huviringi juhendajalt. Avaldus esitada e-postile huvitegevus@pamt.ee  või paberkandjal Paide Muusika- ja Teatrimajja.
 2. Huviringi kohatasu (ühes kuu eest makstav summa) on  kehtestatud Paide Linnavalitsuse korraldusega. Hinnakiri on kodulehel – leia info vastava huviringi alt.
 3. Arveid väljastab Paide Linnavalitsus üks kord kuus.
 4. Huviringi kohatasu hulka kuuluvad ringijuhi tasu, õppematerjalid, esinemisriiete kasutus, esinemise eelsed lisaproovid.
 5. Kohatasu arveid ei esitata huviringi tegevusest vabal suveperioodil.
 6. NB! Kohatasust (ühes kuus makstavast summast) ei arvestata maha tundidest puudumisi.
 7. Huviringis osalemise kohatasud ei kuulu “koolituskulude” alla ja sellest ei saa tagasi tulumaksu.
 8. Huviringis osalemise ajutiseks katkestamiseks (üheks või enamaks kuuks) esitada lihtkirjalikus vormis avaldus, kuhu on märgitud huviringis osaleja nimi, sünniaeg, huviringi rühm ning esitaja nimi, kuupäev ja Kohatasu arvet ei esitata, kui avaldus on laekunud enne puudutava kuu algust.
 9. Huviringist loobumiseks edastada vastavasisuline kirjalikus vormis avaldus, kuhu on märgitud huviringis osaleja nimi, sünniaeg, huviringi rühm ning esitaja nimi, kuupäev ja allkiri.
 10. NB! Ringist loobumise puhul avalduse esitamata jätmisel saadetakse endiselt igakuiseid kohatasu arveid, mis kuuluvad kehtestatud korras tasumisele.
 11. Avaldused huviringist loobumiseks või ajutiseks osaluse katkestamiseks esitada e-postile huvitegevus@pamt.ee või paberkandjal Paide Muusika- ja Teatrimajja.

Korralduslikud küsimused:

 • Huviringi tunnid toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimaja vastavalt tunniplaanile.
 • Ühekordsetest puudumisest palume teavitada huviringi juhendajat. See on vajalik ringijuhile töö korraldamiseks. Kuid ei vabasta kohatasust.
 • Koolivaheaegadel huviringi tegevus laste rühmades tavapäraselt ei toimu. Tunniplaani erisustest annab teada huviringi juhendaja tunnis või e-posti teel.

Huvitegevuse korraldaja:
Paide Muusika- ja Teatrimaja
Reg nr 75002519
Pärnu 18, 72712 PAIDE

Kohatasuga seonduvad probleemid ja avaldused:
Tiia Tamm tel 384 9135, 5153267
Info: huvitegevus@pamt.ee

< TAGASI