Hea külastaja! Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Lisainfo.

PARKLA

Paide Muusika- ja Teatrimaja parklat pindalaga 2400 m2 või osa parklast saab üürida erinevate sündmuste läbiviimiseks. Selleks palume üritust planeerides esmalt ühendust võtta meiega, et selgitada parkla kasutamise võimalikkus teid huvitavatel kuupäevadel. Seejärel saate taotleda avaliku ürituse luba Paide linnalt.

Tasuta parkimiskohti maja kõrval parklas 101 tk, maja ees 25 tk, maja taga 19 tk. Kokku 145 tk.

Parkla hinnakiri
Avaliku ürituse taotlus Paide linnale

Maksimaalne ürituse läbiviimiseks võimalik maa-ala on joonisel tähistatud ruudustikuga.

Lisainfo ja päringud
Ülle Laas
korraldusjuht
ylle.laas@pamt.ee
55564244