fbpx

PARKMINE

Maja ees ja kõrval on suur tasuta parkla. 

GARDEROOB

Vestibüülis on suur garderoob üleriietele ja välisjalanõudele.

KOHVIK

Majas asub Paide Teatrikohvik, mis võtab vastu ka vaheajatellimusi.

RATASTOOLIGA LIIKUJAD

Ratastooliga ligipääs tagatud suurde ja väikesesse saali teisel korrusel. Selleks on olemas invatõstuk. Tõstukile pääseb väiksema ratastooliga, suurema ratastooli korral tuleb ümber istuda invatõstuki ratastooli. Kui külastaja vajab selleks kõrvalist abi, palume abi endal korraldada, kuna vastavat teenust PAMT ei osuta. Vajadusel võib tellida tugiisikuteenuse Paide linnavalitsuselt.


KÜLASTAJA SISEKORRAEESKIRJAD

  • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele.
  • Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmisel.

Külastaja on kohustatud:

  • Andma üleriided riidehoidu NB! Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete eest (sularaha, väärisesemed, autovõtmed jms.) Paide Muusika- ja Teatrimaja ei vastuta.
  • Kino ajal võimalus jätta riided valveta garderoobi
  • Hoidma alles riidehoiunumbri.
  • Tasuma kaotatud riidehoiu numbri eest 5 €.
  • Esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni.
  • Ürituse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni.
  • Hoiduma tegevustest, mis põhjustavad tuleohtu ja ohustavad või häirivad teisi inimesi.

Külastajal on keelatud:

  • Suitsetamine.
  • Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega.
  • Sisenemine alkoholi- või narkojoobes.
  • Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine.
  • Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimeste liikumisel saalis.
  • Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes või jalanõudes.
  • Teatrietenduste ja kontsertide ilma loata filmimine ja pildistamine.
  • Omavoliline reklaamitegevus.
  • Igasugune üritust häiriv tegevus või selle soodustamine (sh nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine).
  • Maja inventari rikkumine, määrimine ja hävitamine.
  • Sisenemine etteastete ajal suure ja väikese saali parterisse.
  • Sisenemine suurde saali söögi ja joogiga.
  • Panna esemeid (sh söögi ja joogi nõud) suures saalis, väikeses saalis, jalutuskoridorides rõdude käsipuudele, vältimaks allakukkumise ja õnnetuse ohtu.

Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajatel on õigus:

  • Nõuda vanusepiiranguga ürituste ja filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti.
  • Mitte müüa kinopileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele.
  • Keelata hilinejatel siseneda etteastete ajal suure ja väikese saali parterisse ja vabade kohtade olemasolul suunata hilineja saali rõdule.
  • Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele.
  • Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse maja töötaja poolt välja piletiraha tagastamata.
  • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada.
  • Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud vara eest vastavalt maksumuse või taastamise turuväärtusele.
  • Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.