Hea külastaja! Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Lisainfo.

Eesti Arhitektuurimuuseum "Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“

Üritus on tasuta
03.08.2021 -
30.09.2021
12:00 -

Hea külastaja!

Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi.

* COVID-tõend peab olema kas 1) vaktsineerimise, 2) läbipõdemise või 3) negatiivse testitulemuse kohta
* Tõend võib olla nii digitaalne kui ka paberkandjal

Paide Muusika- ja Teatrimaja palub mõistvat suhtumist!