Arvete saatmisest

Lugupeetud koostööpartner

Paide Muusika- ja Teatrimaja raamatupidamine asub Paide Linnavalitsuses.  Seoses raamatupidamise seaduse muudatusega võtame  vastu ainult masinloetavaid e-arveid. Masintöödeldava algdokumendi vorming ja esitamise tingimused on reguleeritud raamatupidamise seaduse § 7″1 https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019012

Arve tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, kuid mitte hiljem, kui järgmise kuu 7. kuupäevaks.

Paide Muusika- ja Teatrimaja võtab vastu ainult masinloetavaid e-arveid, arvet saates märkida arvele järgnevad andmed:
PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA
Pärnu 18
72712 PAIDE
Reg nr 75002519
KMKR EE100384244

Arve maksja Paide Linnavalitsus
Arved saata arved@paide.ee