Arvete saatmisest

Lugupeetud koostööpartner

Paide Linnavalitsus annab teada, et seoses raamatupidamise seaduse muudatusega võtame 1. juulist 2019 vastu ainult masinloetavaid e-arveid. Masintöödeldava algdokumendi vorming ja esitamise tingimused on reguleeritud raamatupidamise seaduse § 7″1 https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019012
Täpsem info e-arvetele ülemineku ning e-arvetega arveldamise kohta Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

Loodame mõistvale suhtumisele ning soovime meeldivat koostööd!
Paide Linnavalitsus


 

Arve tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, kuid mitte hiljem, kui järgmise kuu 7. kuupäevaks.

Paide Muusika- ja Teatrimaja raamatupidamine asub Paide Linnavalitsuses. Ostuarvete kiiremaks menetlemiseks on linnavalitsus kasutusele võtnud eArvekeskuse lahenduse, mis on seotud Paide Linnavalitsuse raamatupidamissüsteemiga. Uuendusmeelsemate koostööpartnerite jaoks on veel parem võimalus saata Paide Linnavalitsusele Paide Muusika- ja Teatrimaja ostuarve –  digiarve* e-arvete operaatorite kaudu. Lihtsaim viis on teha seda eArvekeskuses või arved.ee kaudu.

 

Paide Muusika- ja Teatrimajale arvet saates märkida arvele järgnevad andmed:
PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA
Pärnu 18
72712 PAIDE
Reg nr 75002519
KMKR EE100384244

Arve maksja Paide Linnavalitsus
Arved saata arved@paide.ee