Paide Linnavalitsuse korraldus                                                                                15. oktoober 2015 nr 355

 

Paide Kultuurikeskuse nõukogu

koosseisu kinnitamine

Võttes aluseks Paide Linnavolikogu 19. veebruari 2013.a määruse nr 70 “Paide Kultuurikeskuse põhimäärus“ .§ 7 lõike 3:

1. Kinnitada Paide Kultuurikeskuse nõukogu järgmises koosseisus:

Arto Saar
Aivar Mäe
Teet Tihvan
Jüri Leiten
Ants Hiiemaa
Janno Lehemets
Enno Rõõs
Alo Aasma
Maiko Keskküla

2.Tunnistada kehtetuks Paide Linnavalitsuse 06. augusti 2014.a korraldus nr 272 „Paide Kultuurikeskuse nõukogu koosseisu kinnitamine“

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

Siret Pihelgas

Linnapea                                                                                            Anne Aas

Linnasekretär