Hea külastaja! Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Lisainfo.

Palun Täitke kõik väljad

Korraldaja

Üritus

Ürituse algus- ja lõppkuupäev ning kellaaeg -
Ürituse tüüp: