KALENDRI SELGITUSEKS:

Kaldkriipsu ees ruumi number või nimi / kaldkriipsu taga korraldaja või rühma nimi.
SS – suur saal; F – fuajee; JK – jalutuskoridor, KM – kogu maja; KS – kammersaal – kammersaali broneeritud huviringil on nime järgi sulgudes asendusruum nimetatud juhuks, kui saalis on üritus.
Kalendris saab igat ruumi ka eraldi vaadata, leia kalendri päises paremal pool nool alla (Agenda kõrval), mille klikkides avaneb vastav valik.