Hea külastaja! Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Lisainfo.

PAMT pani kokku ruumieksperimendi kultuuriprogrammi

Alates 3. juulist algab Paide keskväljakul neljas ruumieksperiment. Alates sellest aastast kannab see nimetust PaideWay. Keskväljakul muudetakse ringi autoliiklus ning suurem osa platsist kujundatakse ümber inimeste puhke- ja vaba aja veetmise alaks. Paide muusika- ja teatrimaja pani kokku kultuuriprogrammi, mis sisaldab kontserte, lastehommikuid ning filmiõhtuid.

Programmis võib tulla ette muudatusi ning lisandusi. Palume jälgida kodulehte.

< TAGASI