fbpx

Paide Muusika- ja Teatrimaja sai riigilt 200 000 eurot kriisiabi

Kultuuriministeerium annab 106 era- ja kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldajale 4 923 079 euro eest kriisiabi teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks. Meetme eesmärk oli taastada kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus.

Paide Muusika- ja Teatrimajale määras ministeerium ühena neljast kultuurikorraldajast suurima summa – 200 000 eurot. Sellest enamik kulub maja ventilatsioonisüsteemi paigaldamisele.

“Oleme väga tänulikud! Kriis on olnud kuri ja kurnav, aga pannud ka mõtlema, kuidas ja mida teha edaspidi teisiti ja paremini. Paistab, et üht-teist saame nüüd ellu viia. Näen siin palju uusi algusi ja võimalusi,” kommenteeris head uudist maja direktor Martha-Beryl Grauberg.

„See vajalik toetus aitab kultuurikorraldajatel pakkuda inimestele elamusi ka võimalike piirangute kontekstis – toetasime muuhulgas virtuaalreaalsuse funktsioonidega stuudiote loomist, etenduste ja kontsertide otseülekannete edastuseks ja salvestuseks video- ja helitehnika soetamist ja kontaktivaba piletimüügi- ja läbipääsusüsteemide arendamist,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Huvi vooru vastu oli suur ning seetõttu suurendasime vooru eelarvet ligi 773 000 euro võrra.“

Hinnati piirangute mõju ulatust kultuurikorraldaja tegevusele; ümberkorralduse läbimõeldust, sealhulgas ajakava realistlikkust, põhjendatust ja mõju kultuurikorraldaja pikaajalisele elujõulisusele; eelarve realistlikkust, kuluefektiivsust, kuluartiklite põhjendatust ning kultuurikorraldaja senist kogemust ja haldusvõimekust ning suutlikkust tegevusi ellu viia.

Allikas: kultuuriministeerium

< TAGASI