fbpx

Paide Muusika- ja Teatrimaja on tähistatud Paide linna avaliku varjumiskohana

Päästeamet koostöös Paide linnavalitsusega on välja selgitanud Paide linnas kolm kohta, mis on sobilikud avalikeks varjumiskohtadeks. Avalik varjumiskoht on mõeldud kõigile inimestele varjumiseks sõjalise konflikti, keemilise reostuse või mõne muu kiireloomulise ohu korral juhuks, kui evakueerida ei saa või pole see mõistlik. Varjumiskohad saavad ka vastava märgistuse, et inimestel oleks teada, kuhu on võimalik ohu korral minna.
 
Avaliku varjumise märgise saavad Paide linnas esmajärjekorras E-piim spordihall (keldrikorrusel asuvad koridorid ja riietusruumid), Paide Muusika- ja Teatrimaja (keldriruumid) ja Paide Sookure lasteaia kelder.
 
Türil on nendeks kohtadeks Türi vallamaja kelder ja Türi spordihalli soklikorruse ruumid, Järva vallas Koeru tervisekeskuse ja Koeru kultuurimaja kelder.
 
„Oluline on siin mõista, et tegu ei ole pommivarjenditega, vaid esmaseks varjumiseks mõeldud ruumidega, mis on väliskeskkonna eest rohkem kaitstud kui teised hooned ja kohad,” selgitas Päästeameti Paide päästekomando pealik Ilmar Koppel. „Varjumiseks sobivad ruumid asuvad kas keldri- või soklikorrusel, on kivikonstruktsioonidega ning võimalusel ilma akendeta. Põhimõtteliselt sobivad varjumiseks ka enamik korrusmajade keldreid. Kuna kõikidel inimestel selliseid keldreid pole, on vajalikud ka avalikud varjumiskohad,” ütles Koppel.
 
Avaliku varjumiskoha märgise saanud hoone on kas juba valmis varjumiseks või on seda võimalik kiiresti selleks kohandada, näiteks täita ukse- ja aknaavad liivakottidega.
 
Ilmar Koppeli sõnul otsitakse sobilikke ruume ka juurde. „Kutsun ka inimesi ise Päästeameti või Paide linnavalitsusega ühendust võtma, kui neil on varjumiseks sobivaid ruume pakkuda, mida on võimalik selleks ka avalikult kasutada.” Sobilik avalik varjumiskoht asub keldi- või soklikorrusel, on vähemalt 100m2 suur, sooja vähemalt +5 kraadi, ilma akendeta või kinni katmise võimalusega ning vähemalt kahe väljapääsuga.

< TAGASI