Hea külastaja! Palume majja sisenedes või üritusele tulles esitada COVID-tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Lisainfo.

Alates 9. augustist 2021 pääseb Paide Muusika- ja Teatrimajja COVID-19 tõendi olemasolul

Paide Muusika- ja Teatrimaja palub kõikidel majja sisenejatel, kellel vanust 18 ja enam eluaastat, esitada COVID-tõendi.

* COVID-tõend peab olema kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta
* Ilma tõendita majja sisse ei pääse
* Tõendi peavad esitama 18+ vanuses inimesed
* Tõendit kontrollitakse telefonidega läbi QR-koodi tuvastuse
* Tõend võib olla nii digitaalne kui ka paberkandjal

Kassasse piletit ostma tulles palume kanda kaitsemaski.

Alates 6. septembrist pakub Paide Vee tänava apteek COVID19 antigeeni kiirtestimise võimalust.

Testi saab teha tööpäevadel kella 12-16 ning soovitav on end eelnevalt registreerida telefonil 3850711. Testi saab teha apteegitöötaja juuresolekul ning negatiivse tulemuse korral saab 48 tundi kehtiva paberil tõendi, millega pääseb selle aja jooksul külastama sündmusi, huvitegevust kui toitlustusasutusi nii Paide Muusika- ja Teatrimajas kui ka mujal, kus tõendi näitamine kohustuslik. Apteegis saab testi teha haigustunnusteta inimene. Kiirtestimine maksab 15 €.

Muusika- ja Teatrimaja soovitab oma publikul kultuurisündmuste, sh kino külastust vähemalt päev ette planeerida, siis jõuab õigeaegselt ka kiirtesti tegema.
Testimise võimalust Paide Muusika- ja Teatrimaja igapäevaselt kohapeal ei paku.

Paide Muusika- ja Teatrimaja palub mõistvat suhtumist!
 

< TAGASI