fbpx

Ohutusnõuded Paide Muusika- ja Teatrimajas tulenevalt COVID19 viiruse levikust alates 1. novembrist 2021

Vastavalt valitsuse korraldusele kehtivad alates 1. novembrist 2021 Paide Muusika- ja Teatrimajas järgmised piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:

KULTUURISÜNDMUSED
Kõigil kultuuriürituste külastajatel vanuses 12+ palume kanda kaitsemaski, täiskasvanutel palume esitada majja sisenedes vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitav COVID-tõend koos isikut tõendava dokumendiga.
Lapsed ja noored vanuses kuni 18 (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad üldharidus- või kutsekooli õppurid COVID-tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea, küll aga on sündmuse korraldajal õigus küsida noorelt vanuse ja kooliskäimise tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti. Loe täiendavat infot siit.

HUVITEGEVUS
Täiskasvanute huvitegevuses saavad osaleda need täiskasvanud, kel on vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitav COVID-tõend.
Palume kõigil huvitegevuses osalejatel alates 12. eluaastast kanda üldkasutatavates ruumides kaitsemaski.
Lapsevanemad, kes toovad oma eelkooliealisi lapsi laulma või tantsima, on kohustatud kandma kaitsemaski. Majas võib viibida vaid lapse toomise ja äraviimise ajal.

RUUMIRENT
Paide Muusika- ja Teatrimajja tulles palume esitada asutuse poolt allkirjastatud kinnituskirja, et majja sisenevad ürituse korraldusega seotud inimesed on oma nakkusohutust oma tööandjale tõendanud ja see kehtib.

Paide Muusika- ja Teatrimaja palub mõistvat suhtumist!

Visit Järva poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

< TAGASI