Paide Muusika- ja Teatrimaja muusikastuudio tunniplaan:

ESMASPÄEV
Tunnid ruumis 114 (juhendaja Sirje Grauberg
17:15-17:45 Soololaul

 

TEISIPÄEV
Tunnid ruumis 114 (juhendaja Sirje Grauberg)
15:30-16:00 Soololaul
16:00-17:00 4.klassi ansambel
17:00-17:30 Soololaul
17:30-18:15 Koolieelikute laulu-mänguring (3-4a)

KOLMAPÄEV
Tunnid ruumis 114 (juhendaja Sirje Grauberg)
09:30-10:15 Beebikool 1
10:30-11.15 Beebikool 2
13:15-13:45 Soololaul
14:00-15:00 1.-2.kl ansambel
15:00-15:30 Soololaul
15:30-16:00 Soololaul
16:00-16:30 Soololaul
16:30-17:00 Soololaul
17:00-17:30 Soololaul
17:30-18:15 Koolieelikute laulu-mänguring (5-7a)

Tunnid ruumis 209
15:30-18:00 8-12 kl tütarlaste ansambel  (juhendaja Tiina Kivimäe)

 

Lisaks rühma- ja individuaaltundidele pakume esinemisi ja osalemist konkurssidel nii kohalikel lavadel, kui ka kodust kaugemal.

Ootame registreeruma järgmistesse rühmadesse:

  • beebikool (8 kuud kuni 1, 5 a. väikelapsed emmedega)
  • koolieelikute laulu-mänguring (kaks rühma:  3-5 aastased, 5-7 aastased)
  • 1-2 kl. ansambel
  • 3.-4.kl.ansambel
  • soololaul
  • neidude ansambel
  • pilliõpe (ukulele, kannel, viiul)

 

Kohtade arv rühmades on piiratud (soololaulul õppekohad täis)

Tundide ajakava täpsustub septembrikuus!

Tutvu lisateabega ja hinnakirjaga www.pamt.ee

Eelregistreerimine huvitegevus@pamt.ee

 

Huviringis osalemiseks palume täita alljärgnev avaldus:
Printida ja täita käsikirjas ning edastada Paide Muusika-Teatrimajja  või täita arvutis ja allkirjastada digitaalselt ja saata e-postiga huvitegevus@pamt.ee

 

Huviringi avaldus (doc) Huviringi avaldus (pdf)

 

HUVITEGEVUSE HINNAKIRI Tasu määra ühik Kordade arv nädalas Tunni pikkus Tasu eurodes               koos käibemaksuga
Muusikastuudio
Beebikool kuu 1 45 minutit 20,00
Koolieelikute laulu-mänguring kuu 1 45 minutit 15,00
1.-7. klasside ansamblid kuu 1 65 minutit 16,00
Pilliõpe lastele: ukulele, väikekannel kuu 1 45 minutit 15,00
Viiuliõpe lastele kuu 1 30 minutit 15,00
Viiuliõpe täiskasvanutele kuu 1 30 minutit 20,00
Neidude  ansambel kuu 1 90 minutit 17,00
Soololaul kooliealistele lastele (individuaalne tund) kuu 1 30 minutit 20,00

 

Kuutasu  on ühtlasi kohatasu. Kuutasust tundidest puudumisi maha ei arvestata ja me väga soovime, et võimalusel ükski laps ühestki tunnist ei puudu! Kui puududa siiski tuleb, siis palun sellest teatada enne tundi õpetajat.

Korralduslikud küsimused:
Sirje Grauberg: tel 5515155, e-post: sirje.grauberg@gmail.com
Tiina Kivimäe (viiuliõpe): tel 58266983, e-post tiinakivimae@gmail.com

Huviringi astumise avaldus ja loobumise avaldus edastada: huvitegevus@pamt.ee   või huviringi juhendaja kätte.
NB! Huviringist loobumisel vastavasisulise avalduse esitamata jätmisel esitatakse igakuiseid osalustasu arveid, mis kuuluvad kehtestatud korras tasumisele.

Huviringis osalemise tasust ei saa tagasi tulumaksu.