fbpx

Ohutusnõuded Paide Muusika- ja Teatrimajas tulenevalt COVID19 viiruse levikust alates 1. novembrist 2021

Vastavalt valitsuse korraldusele kehtivad alates 1. novembrist 2021 Paide Muusika- ja Teatrimajas järgmised piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:

KULTUURISÜNDMUSED
Kõigil kultuuriürituste külastajatel vanuses 12+ palume kanda kaitsemaski ning esitada majja sisenedes vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitav COVID-tõend koos isikut tõendava dokumendiga.
Noored vanuses 12-17 aastat pääsevad kultuurisündmustele ka tervisetöötaja läbiviidud negatiivse COVID-testi tulemuse tõendiga.

HUVITEGEVUS
Huvitegevuses saavad osaleda kuni 17-aastased lapsed ilma COVID-tõendita.
Täiskasvanute huvitegevuses saavad osaleda need täiskasvanud, kel on vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitav COVID-tõend.
Palume kõigil huvitegevuses osalejatel alates 12. eluaastast kanda üldkasutatavates ruumides kaitsemaski.
Lapsevanemad, kes toovad oma eelkooliealisi lapsi laulma või tantsima, on kohustatud kandma kaitsemaski. Majas võib viibida vaid lapse toomise ja äraviimise ajal.

RUUMIRENT
Paide Muusika- ja Teatrimajja tulles palume esitada asutuse poolt allkirjastatud kinnituskirja, et majja sisenevad ürituse korraldusega seotud inimesed on oma nakkusohutust oma tööandjale tõendanud ja see kehtib.

Uued meetmed kehtivad vähemalt 10. jaanuarini 2022.
Paide Vee tänava apteek COVID19 antigeeni kiirtestimise võimalust enam ei paku.

Paide Muusika- ja Teatrimaja palub mõistvat suhtumist!

< TAGASI