TOOLIKLUBI LIIKME LEPINGUTINGIMUSED

Tooliklubi liikme leping sõlmitakse PAIDE TEATRI esimest hooaega toetanud füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klubiliige) ja Paide Muusika- ja Teatrimaja (edaspidi PAMT) vahel. Tooliklubi liikme lepingutingimused on Tooliklubi lepingu lahutamatu osa.

1. KLUBILIIKMEKS SAAMISE TINGIMUSED
1.1.Isik valib tooli PAMT suures saalis ning kooskõlastab oma valiku tel 3849137 või e – posti teel kassa@pamt.ee;
1.2. tasub hiljemalt 21.11.2018 liikmemaksu 100 € ( a´ üks tool) PAMT kassasse või sooritab ostu Piletimaailmas või tasub Paide Linnavalitsuse arveldusarvele EE741010220042041017, selgitusse märkida “Tooliklubi”.
1.3 liikmemaksu tasumisega saab Tooliklubi liikmeks.

2. KLUBILIIKME HÜVED
2.1. Personaalsed pakkumised kultuurisündmustele ja omanimelise tooli eelbroneering valitud kultuurisündmustel;
2.3. tiitel „ Kultuurisõber“, mis avaldatakse Paide Linnalehes, PAMT veebilehel ja toetajate stendil;
2.4. nimeplaat valitud toolil.

3. HÜVEDE KASUTAMISEKS KLUBILIIGE KOHUSTUB
3.1. pöörduma eelbroneeringu kinnitamiseks 14 päeva jooksul teate saatmise kuupäevast PAMT kassasse ja ostma piletid välja etteantud tähtajaks. Ettenähtud tähtaja jooksul huvi mitteilmutamisel antakse klubiliikme koht vabamüüki;
3.3. andma nõusoleku / mittenõusoleku „kultuurisõbra“ tiitli avalikustamiseks Tooliklubi liikme lepingus;
4.4.andma nõusoleku/ mittenõusoleku nimelise plaadi paigaldamiseks Tooliklubi liikme lepingus.

5. PAMT KOHUSTUB
5.1. Edastama personaalsed pakkumised kultuurisündmustele klubiliikme e – posti aadressile ja lisama pakkumiste info www.pamt.ee veebilehele Tooliklubi lingile;
5.2. märkima eelbroneeringu klubiliikme toolile valitud kultuurisündmustel ning teavitama klubi liiget e -posti teel eelbroneeringu kehtivuse ajast;
5.3. kasutama klubi liikmele teadete edastamiseks e – posti aadressi, mis on märgitud liikmega sõlmitud lepingus.
5.4. tellima nimeplaadid ja paigaldama need valitud toolidele

6. LEPINGU KEHTIVUS
6.1. Klubiliikme leping kehtib kuni 31.08.2020.a juhul kui üks lepingupool ei teavita kirjalikult lepingu lõpetamise soovist.

 

Soovin, et nimeline plaat paigaldatakse toolile!Olen nõus, et nimi avaldatakse Tooliklubi liikmete nimekirjas