fbpx

MTÜ Forum Academicum – õppepäeva

10.10.2019 - 09:45

ruum 209

Aastast 1993 erinevates õigusvaldkondades praktiliste enesetäiendamise võimaluste loomisega tegelev MTÜ Forum Academicum koostöös Tartu Maakohtu, Järvamaa  Omavalitsuste Liiduga   korraldab   10.oktoobril   2019. a õppepäeva  Paides Muusika -ja Teatrimajas ( Paide linn Pärnu tänav 18)    aktuaalsel  omavalitsusi ( isiku eraelu ja õigusi) puudutaval teemal:

„KOV kohustused  kinnisesse lasteasutusse paigutamisel, esialgne õiguskaitse, tahtest olenematu    ravi , üld- ja erihoolekande lepingud.“ 

Sihtgrupp:  Kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikud, lasteasutuste  sotsiaaltöötajad, linna-ja vallasekretärid, abivallavanemad,  lastekaitse spetsialistid, perenõustajad,  MTÜ-d ja esindajad, advokaadid,  kohtunikud,  kohtute juristid.

  • Lektoriteks on:
  • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku peaarst dr. Sven Janno
  • AS Hoolekandeteenuste   teenuste direktor Liina Lanno
  • finantsdirektor Piret Lemsalu ;
  • Tartu Maakohtu  kohtunikud:   Donald Kiidjärv  ja  Andrus Miilaste.

< TAGASI